Spring naar inhoud

Vriendenstichting

Naast de werkstichting VPTZ Oost-Groningen is op 24 januari 2006 bij notaris Schober in Veendam ook een vriendenstichting opgericht. De vriendenstichting wil de werkstichting bijstaan waar nodig en wenselijk. In de statuten staan als doelen: verlening van steun aan de activiteiten van de Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Oost-Groningen en het bevorderen van de instandhouding van deze stichting.

De vriendenstichting verkrijgt haar inkomsten uit donaties, subsidies, schenkingen, giften en legaten.  Als de werkstichting tekort komt springt de vriendenstichting bij door middel van een donatie of een lening. Ook verstrekt de vriendenstichting zo nodig of wenselijk hulpmiddelen aan de werkstichting.

Wilt u ook donateur worden of een gift doen? Maak dit dan over op NL15RABO0119642786 t.n.v. Vriendenstichting.

Elk jaar wordt de boekhouding gecontroleerd door een accountant.

Voor een donatieformulier, mail naar info@vptzoostgroningen.nl

De bestuursleden van de vriendenstichting zijn:

Voorzitter: De heer Guus J.J. Hofman, Veendam

Secretaris: Mevrouw J.G. Dijkstra- te Wies

Penningmeester: De heer T.C.M. Mooijman, Veendam

VPTZ ANBI verantwoording 2023 (PDF)

VPTZ ANBI verantwoording 2022 (PDF)

VPTZ ANBI verantwoording 2021 (PDF)