Spring naar inhoud

Vrijwilliger aan het woord

Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Oost Groningen oftewel VPTZ OG

VPTZ Oost Groningen, een lange naam met daarin twee moeilijke woorden die enige uitleg vragen: Palliatief betekent verzachtend, Terminaal houdt in dat de cliënt in de laatste levensfase is gekomen.

Veel mensen is de laatste fase van hun leven willen heel graag deze tijd thuis doorbrengen; bij hun partner, kinderen, verdere familie en vrienden. De zorg voor de zieke kan erg zwaar zijn voor de mantelzorger(s) en soms moeilijk vol te houden. Dit ondanks de vele goede hulp van de thuiszorgorganisaties. Dat is vaak het moment dat familie of thuiszorgorganisaties of anderen de vrijwilligers van de VPTZ inschakelen.

Op dit moment zijn wij, de VPTZ vrijwilligers een groep van ongeveer 50 zeer gemotiveerde mannen en vrouwen, die ingezet worden in de thuissituatie in de regio Veendam, Oude en Nieuwe Pekela, Menterwolde en Oldambt. Tevens kunnen we ook ingezet worden in de woonzorg en woonservice centra in Veendam en Winschoten. Dit om de taak van de mantelzorger te verlichten. Maar ook om daar aanwezig te zijn waar geen mantelzorg aanwezig is.

Op verzoek van de mantelzorger, vaak geadviseerd door huisarts of thuiszorg worden wij gevraagd om 1 of meerdere dagdelen bij de zieke aanwezig te zijn. Meestal zijn we met een team van vrijwilligers die elk een dagdeel per week ingezet wordt. De mantelzorger kan dan even een tijd voor zichzelf nemen of praten met de vrijwilliger als hij daar behoefte aan heeft. De vrijwilligers doen geen medische handelingen of lichamelijke verzorging.

Het contact met de zieke cliënt is voor ons erg belangrijk. Omgaan met mensen in hun laatste levensfase vraagt inlevingsvermogen, maar ook kennis over de manier van omgaan met de betrokkenen. Hiervoor volgt iedere nieuwe vrijwilliger de verplichte basistraining van 7 dagdelen welke afgesloten wordt met een certificaat en een overeenkomst. Tijdens de inzetten wordt je begeleidt door 1 van de 4 coördinatoren. De VPTZ heeft jaarlijks diverse themabijeenkomsten waar je als vrijwilliger aan deel kunt nemen.

Als je na het lezen van dit verhaal denkt , ja dit wil ik ook gaan doen als vrijwilliger dan zullen wij heel erg blij zijn met jou als nieuwe collega.

Harma E, vrijwilliger bij de VPTZ

Vrijwilliger aan het woord – Ze was van ons gaan houden!

De vrijwilligers van de VPTZ Oost-Groningen zijn er om de mantelzorger(s) te ondersteunen in de laatste fase van het leven van hun naasten. Wat doen deze mensen? Een interview met A. de G. uit Veendam.

Sinds wanneer ben je al vrijwilliger? November 2007
Waarom ben je vrijwilliger geworden? Na acht jaar als vrijwilliger bij een telefoondienst te hebben gewerkt, wilde ik graag overstappen naar vrijwilligerswerk waar je echt contact met mensen hebt. Een wervingsadvertentie in de krant sprak mij aan en zo ben ik bij de VPTZ terecht gekomen. Contact met cliënten en hen ondersteunen in de laatste fase van hun leven, het contact met de mantelzorgers. Het past bij mij. Nog altijd ben ik blij dat ik toen op de advertentie heb gereageerd.
Hoe ervaar je het contact met de naasten / familie/ mantelzorgers? Prettig en waardevol.
Kun je een situatie beschrijven die je is bijgebleven? In de tien jaar dat ik bij de VPTZ werk heb ik veel cliënten gehad. Sommige kort, anderen langer. Ze hebben allemaal een onuitwisbare indruk achtergelaten. Wat mij erg ontroerd heeft en waar ik nog regelmatig aan moet denken, is een cliënt die bij het afscheid, mij bedankte voor alles en zei dat ze van ons was gaan houden. Een groter compliment kun je niet krijgen!
Waar loop je tegenaan? Soms verloopt het contact met de cliënt of mantelzorger(s) stroef. Het is ook erg wennen, vooral als er veel vrijwilligers ingezet zijn. Steeds nieuwe gezichten. Vaak is het ijs snel gebroken maar soms blijft het contact moeizaam. Ik doe altijd mijn best om er fijne uren voor iedereen van te maken.
Als je anderen vertelt over je vrijwilligerswerk, wat vertel je dan? Mensen denken vaak dat je de hele tijd naast een bed zit en hooguit wat praat met de cliënt. Ik vertel dan dat er zoveel meer is. Zoals samen fotoboeken kijken, rolstoelwandelen, spelletjes, muziek luisteren, voor koffie/thee zorgen en inderdaad ook veel gesprekken. Maar niet altijd bij bed, ook gewoon in de huiskamer aan tafel. De reactie is: verbazing. Men vindt het mooi werk.
Wat betekent het voor jezelf om vrijwilliger te zijn? Dit is moeilijk uit te leggen. Ik vind het heel fijn om contact te hebben met mensen. En ik zorg graag. Bij de VPTZ voel ik me op mijn plaats.
Wil je nog iets toevoegen? De begeleiding bij de VPTZ is TOP! Bij iedere teambespreking wordt er naar je geluisterd en veel informatie gedeeld. Zijn er problemen dan staan de coördinatoren voor je klaar. De sfeer onder de vrijwilligers vind ik ook erg fijn. We zijn een hechte groep.