Spring naar inhoud

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is de zorg aan stervenden. Aan mensen in de laatste fase van hun leven. De zorg richt zich niet meer op genezing van de ziekte, maar op het voorkomen of verlichten van klachten en ongemakken. Er is aandacht voor verschillende moeilijkheden in deze fase, zoals lichamelijke klachten, gevoelens van angst, verdriet, verwerking van de ziekte en allerlei praktische zaken. De aandacht gaat daarbij uit naar de patiënt en naar de naaste(n).

In de palliatieve zorg wordt de patiënt ondersteund om zo actief mogelijk te kunnen leven en worden de naasten geholpen bij het omgaan met de patiënt en bij de rouwverwerking na het overlijden. De belangrijkste doelen zijn: het verlichten van lichamelijk, psychosociaal en spiritueel lijden en het ondersteunen bij de afronding van het beslaan. Uitgangspunten zijn de klachten en vragen van de patiënt en naaste(n). De laatste fase van het leven
wordt ook wel terminale fase genoemd.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geeft de volgende definitie van palliatieve zorg:
Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele  aard.

Uit deze definitie blijkt dat het bij palliatieve zorg niet alleen gaat om behandeling en begeleiding van pijn en andere medische symptomen. Er is ook aandacht voor de psychosociale en de geestelijke  problematiek, voor familie en mantelzorgers. Hoe met verlies om te gaan en te accepteren, rouwverwerking, nazorg en begeleiding.