Spring naar inhoud

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is zorg aan mensen in de laatste fase van hun leven. De zorg richt zich niet meer op genezing van de ziekte, maar op het voorkomen of verlichten van klachten en ongemakken. Er is aandacht voor verschillende moeilijkheden in deze fase, zoals lichamelijke klachten, gevoelens van angst, verdriet, verwerking van de ziekte en allerlei praktische zaken. De aandacht gaat daarbij uit naar de patiënt en de naaste(n).

In de palliatieve zorg wordt de patiënt ondersteund om zo actief mogelijk te kunnen leven en worden de naasten geholpen met het omgaan met de patiënt. De belangrijkste doelen zijn:
het verlichten van lichamelijk, psychosociaal en spiritueel lijden en het ondersteunen bij de afronding van het bestaan. Uitgangspunten zijn de klachten en vragen van de patiënt en naasten. Als het sterven nabij is spreekt men ook wel van terminale fase.