Spring naar inhoud

Home

De Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Oost Groningen (VPTZ) biedt zorg en aandacht aan mensen in de laatste levensfase en aan hun mantelzorger(s). Dat doen wij thuis in de vertrouwde omgeving maar ook in woonzorg- en woonservicecentra in Oost Groningen.

Als het levenseinde nadert, wordt de zorg over het algemeen intenser en intensiever. Als het te zwaar wordt, of beter nog: vóór het te zwaar wordt, kunnen de goed opgeleide VPTZ-vrijwilligers tijd, aandacht en ondersteuning bieden. Niet alleen aan de stervende cliënt, maar ook aan de mantelzorgers zodat zij zich meer op de familie kunnen richten of zelf even op adem kunnen komen. De vrijwilligers zijn er, als het er echt om gaat.

Samen met de mantelzorgers en de beroepsmatige zorg doen de vrijwilligers wat gedaan moet worden in een onzekere periode. Zij verrichten geen medische, verpleegkundige of zware huishoudelijke taken, maar vullen datgene aan wat familieleden en vrienden zelf doen.

De vrijwilligers kunnen bij mensen die thuis willen sterven taken van mantelzorger(s) over nemen. Zo kunnen zij ook even rusten of bijvoorbeeld een boodschap doen. Weten dat er een opgeleid iemand aanwezig is, kan de rust geven die op dat moment zo nodig is. Ook biedt de vrijwilliger een luisterend oor en emotionele ondersteuning.

Onze vrijwilligers bieden ook hulp aan mensen met een korte levensverwachting in woonzorg- en woonservicecentra. Kan er onvoldoende of geen mantelzorg aanwezig zijn om de zorg op zich te nemen? Hebben de medewerkers van de thuiszorg of de afdeling onvoldoende tijd voor de cliënt? Dan kan aanvullende hulp van de vrijwilliger een uitkomst zijn.

Meer weten of een aanvraag indienen?
Neem contact op met de VPTZ, dan maken wij een afspraak om de mogelijkheden te bespreken.