Spring naar inhoud

De vrijwilligers

Er zijn momenteel 42 vrijwilligers zorgzaam voor cliënten van de VPTZ in Oost Groningen.

Deze vrijwilligers zijn zeer gemotiveerd voor dit werk. Zelfontplooiing, het benutten van eigen  ervaringen of iets willen betekenen voor mensen die bezig zijn afscheid te nemen van het leven, zijn vaak de belangrijkste redenen om vrijwilliger te worden.

Vrijwilligers zijn verplicht een cursus te volgen voordat zij worden ingezet. De cursus bestaat uit 8 dagdelen en wordt gegeven door verschillende gastdocenten. De cursus is speciaal gericht op de sociale en emotionele aspecten van de zorg voor palliatieve terminale patiënten. De vrijwilligers worden niet betaald, slechts de gemaakte onkosten worden vergoed. De inzet is echter niet vrijblijvend. Zij zijn gebonden aan de vooraf gemaakte afspraken.

De vrijwilligers zijn goed in staat een relatie met de mantelzorger en de cliënt op te bouwen, hierbij staan vertrouwen, privacy en toewijding centraal. Zij zijn altijd op de achtergrond aanwezig.