Spring naar inhoud

De vrijwilligers

Op dit moment zijn wij, de VPTZ vrijwilligers een groep van ruim 50 zeer gemotiveerde vrijwilligers.

De belangrijkste reden om vrijwilliger te worden zijn het benutten van eigen ervaringen, zelfontplooiing en iets willen betekenen voor mensen die bezig zijn afscheid te nemen van het leven.

Vrijwilligers zijn verplicht een cursus te volgen voordat zij worden ingezet. De cursus bestaat uit 8 dagdelen en wordt gegeven door verschillende gastdocenten. De cursus is speciaal gericht op de sociale en emotionele aspecten van de zorg voor palliatieve terminale patiënten. De vrijwilligers worden niet betaald, slechts de gemaakte onkosten worden vergoed. De inzet is echter niet vrijblijvend. Zij zijn gebonden aan de vooraf gemaakte afspraken.

De vrijwilligers zijn goed in staat een relatie met de mantelzorger en de cliënt op te bouwen, hierbij staan vertrouwen, privacy en toewijding centraal. Zij zijn altijd op de achtergrond aanwezig.