Spring naar inhoud

Vrijwilliger aan het woord

Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Oost Groningen oftewel VPTZ OG

Een lange naam met daarin twee woorden die enige uitleg vragen: Palliatief betekent verzachtend, Terminaal houdt in dat de cliënt in de laatste levensfase is gekomen.

Veel mensen in de laatste fase van hun leven willen deze tijd thuis doorbrengen; bij hun partner, kinderen, verdere familie en vrienden. De zorg voor de zieke kan erg zwaar zijn voor de naasten en soms moeilijk vol te houden. Dit ondanks de vele goede hulp van de thuiszorgorganisaties. Dat is vaak het moment dat naasten of thuiszorgorganisaties of anderen de vrijwilligers van de VPTZ inschakelen.

Op dit moment zijn wij, de VPTZ vrijwilligers een groep van ongeveer 50 zeer gemotiveerde mannen en vrouwen, die ingezet worden in de thuissituatie in de regio Veendam, Oude en Nieuwe Pekela, Midden Groningen (gebied “oude Menterwolde” , Oldambt en Westerwolde ( gebied Bellingwedde). Tevens kunnen we ook ingezet worden in de woonzorg- en woonservicecentra. Dit om de taak van de naasten / mantelzorgers te verlichten. Maar ook om daar aanwezig te zijn waar geen mantelzorg aanwezig is.

Op verzoek van de naasten / mantelzorger, vaak geadviseerd door huisarts of thuiszorg worden wij gevraagd om 1 of meerdere dagdelen bij de zieke aanwezig te zijn. Meestal zijn we met een team van vrijwilligers die elk een dagdeel per week ingezet wordt. De mantelzorger kan dan even de tijd voor zichzelf nemen of praten met de vrijwilliger als daar behoefte aan is. De vrijwilligers doen geen medische handelingen of lichamelijke verzorging.

Het contact met de zieke cliënt is voor ons erg belangrijk. Omgaan met mensen in hun laatste levensfase vraagt inlevingsvermogen, maar ook kennis over de manier van omgaan met de betrokkenen. Hiervoor volgt iedere nieuwe vrijwilliger de verplichte basistraining. De training wordt afgesloten met een certificaat en een overeenkomst. TIjdens de inzetten wordt je begeleidt door 1 van de coördinatoren. De VPTZ heeft jaarlijks diverse themabijeenkomsten waar je als vrijwilliger aan deel neemt.

Als je na het lezen van dit verhaal denkt, ja dit wil ik ook gaan doen als vrijwilliger dan zullen wij erg blij zijn met jou als nieuwe collega.

Harma E. , vrijwilliger bij de VPTZ