Spring naar inhoud

Vrijwilliger aan het woord

Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Oost Groningen oftewel VPTZ OG

VPTZ Oost Groningen, een lange naam met daarin twee moeilijke woorden die enige uitleg vragen: Palliatief betekent verzachtend, Terminaal houdt in dat de cliënt in de laatste levensfase is gekomen.

Veel mensen is de laatste fase van hun leven willen heel graag deze tijd thuis doorbrengen; bij hun partner, kinderen, verdere familie en vrienden. De zorg voor de zieke kan erg zwaar zijn voor de mantelzorger(s) en soms moeilijk vol te houden. Dit ondanks de vele goede hulp van de thuiszorgorganisaties. Dat is vaak het moment dat familie of thuiszorgorganisaties of anderen de vrijwilligers van de VPTZ inschakelen.

Op dit moment zijn wij, de VPTZ vrijwilligers een groep van ongeveer 50 zeer gemotiveerde mannen en vrouwen, die ingezet worden in de thuissituatie in de regio Veendam, Oude en Nieuwe Pekela, Menterwolde en Oldambt. Tevens kunnen we ook ingezet worden in de woonzorg en woonservice centra in Veendam en Winschoten. Dit om de taak van de mantelzorger te verlichten. Maar ook om daar aanwezig te zijn waar geen mantelzorg aanwezig is.

Op verzoek van de mantelzorger, vaak geadviseerd door huisarts of thuiszorg worden wij gevraagd om 1 of meerdere dagdelen bij de zieke aanwezig te zijn. Meestal zijn we met een team van vrijwilligers die elk een dagdeel per week ingezet wordt. De mantelzorger kan dan even een tijd voor zichzelf nemen of praten met de vrijwilliger als hij daar behoefte aan heeft. De vrijwilligers doen geen medische handelingen of lichamelijke verzorging.

Het contact met de zieke cliënt is voor ons erg belangrijk. Omgaan met mensen in hun laatste levensfase vraagt inlevingsvermogen, maar ook kennis over de manier van omgaan met de betrokkenen. Hiervoor volgt iedere nieuwe vrijwilliger de verplichte basistraining van 7 dagdelen welke afgesloten wordt met een certificaat en een overeenkomst. Tijdens de inzetten wordt je begeleidt door 1 van de 4 coördinatoren. De VPTZ heeft jaarlijks diverse themabijeenkomsten waar je als vrijwilliger aan deel kunt nemen.

Als je na het lezen van dit verhaal denkt , ja dit wil ik ook gaan doen als vrijwilliger dan zullen wij heel erg blij zijn met jou als nieuwe collega.

Harma E, vrijwilliger bij de VPTZ